Remedial teaching


Bij sommige kinderen/jongeren verloopt het leren minder makkelijk dan iedereen verwacht. Aan hun inzet ligt dat meestal niet. Toch lukt het hen maar niet om  lezen, spelling, rekenen en/of schrijven goed onder de knie te krijgen. Waarschijnlijk heeft u allang aan uw kind gemerkt dat het niet echt lekker gaat op school, maar hoe ernstig de problemen zijn en welke hulp uw kind nodig heeft, is u misschien niet geheel duidelijk. 

Remedial Teaching betekent letterlijk remediërend leren, herstellend leren. Voor mij betekent het vooral maatwerk.

Op school wordt enorm hard gewerkt om uw kind zo optimaal mogelijk te laten ontwikkelen. Soms is dit echter niet genoeg. Kinderen/jongeren kunnen (tijdelijk) problemen ervaren op het gebied van bijvoorbeeld spelling, rekenen of begrijpend lezen. Leerproblemen die niet tijdig opgelost worden kunnen doorwerken in de hele schoolloopbaan. Het kan dus van grote waarde zijn als kinderen dan tijdelijk extra ondersteuning krijgen.

Na een intakegesprek wordt er een begeleidingsplan opgesteld dat precies bij uw kind past.  Daarbij gaat het om toepassen van gespecialiseerde technieken, instructieprincipes en benaderingen die uitgaan en gericht zijn op de specifieke ondersteuning die uw kind nodig heeft. 

Ik ben lid van de LBRT, de Landelijke Beroepsvereniging voor Remedial Teachers.