Welkom bij Leer Sterk


Leer Sterk is een kleinschalige praktijk aan huis met specialistische kennis en ervaring in de begeleiding van kinderen en jongeren met leerproblemen op de gebieden van spelling, begrijpend lezen, rekenen en het ‘leren leren’. In mijn praktijk richt ik me op het begeleiden van kinderen en jongeren van groep 8 van de basisschool, de brugklas en het tweede leerjaar van het voortgezet onderwijs. Daarnaast bied ik ondersteuning aan jongeren in de hogere klassen  van het voortgezet onderwijs en in het MBO en HBO die moeite hebben met het eigen maken van een juiste leer- en werkhouding.